AR-CO kan hjælpe med 1- og 5-årsgennemgang af jeres byggeri.

HVAD INDEHOLDER EN 1- OG 5- ÅRS GENNEMGANG?

Professionelle rådgiver
I har Jeres egen professionelle rådgiver, som varetager netop Jeres interesser.

Gennemgang af byggeriet
Der laves en omhyggelig gennemgang af byggeriet, hvor alle fejl og mangler noteres på en mangelliste, som underskrives af bygherre og entreprenøren.

Juridisk korrekt
Det sikrer, at gennemgangen bliver udført juridisk korrekt.

Fejl og mangler
Hvis I og entreprenører ønsker det, så prissættes fejl og mangler således, at et samlet beløb kan tilbageholdes til udbedring af fejl og mangler.

Uenigheder
Hvis der opstår uenigheder mellem Jer og byggefirmaet, så har I Jeres egen rådgiver, som taler Jeres sag.


FORDELE MED PROFESSIONEL HJÆLP TIL 1- OG 5-ÅRSGENNEMGANG AF JERES BYGGERI.

  • Ved gennemgangen konstaterer man fejl og mangler, som ikke blev opdaget ved afleveringen af byggeriet.
  • Ofte kan bygherren og byggefirmaet blive uenige om, hvorvidt en fejl eller mangel skal udbedres, og så er det en fordel, at I har Jeres egen professionelle rådgiver, som taler Jeres sag.

Kontakt AR-CO nu!