Når der udføres projekter der skal indplaceres i brandklasse 2, er det et krav fra myndighederne at brandprojektet udføres af en certificeret brandrådgiver. AR-CO ApS tilbyder også denne ydelse.

En brandklasse siger noget om den brandrisiko, der er forbundet med dit byggeri. Jo større risiko, des højere brandklasse. Der findes 4 brandklasser: 1, 2, 3 og 4.

Der skal redegøres om byggeriets brandklasse, allerede når du sender din byggeansøgning. Indplaceringen skal også dokumenteres.

Byggeriets brandklasse afgør hvordan du skal dokumentere byggeriet, og om du skal bruge certificerede brandrådgivere til at udarbejde den dokumentation, du skal sende for byggeriets indplacering.

  • Brandklasse 1 Intet krav om certificeret brandrådgiver
  • Brandklasse 2 Krav om brandrådgiver certificeret til mindst brandklasse 2