Denne fase kaldes jf. ydelsesbeskrivelsen for rådgivning i forbindelse med udførelse. Fasen har til hensigt slutteligt at aflevere og overdrage det færdige og kvalitetssikrede byggeri til bygherren.

AR-CO kan hjælpe Jer med at sikre, at Jeres byggeprojekt bliver udført i den rigtige kvalitet, bliver afleveret til tiden og udført iht. den aftalte byggekontrakter.

HVILKE YDELSER LIGGER DER I BYGGETILSYN OG KONTROL?

Bemærk, at et byggetilsyn ikke er det samme som byggeledelse. Hvis Jeres projekt drejer sig om projekt hvor der er indgået aftale med evt. en totalentreprenør (typehusfirma) kan AR-CO bistå eksempelvis med nedenstående ydelser som Jeres bygherrerådgiver.

 • AR-CO´s varetagelse af netop Jeres interesser. test
 • En garanti for, at det udførte byggeri udføres iht. byggekontrakter, og I derfor får det, I har betalt for.
 • AR-CO har den faglige autoritet til at stå fast på, at fejl bliver udbedret.
 • Et fast aftalt antal tilsyn på tidspunkter, hvor det er særligt vigtigt for byggeriets kvalitet, og hvor konsekvensen ved at opdage fejl og mangler ikke bliver for stor.
 • Sikkerhed for, at fejl og mangler bliver opdaget, inden de bliver lukket inde i konstruktionerne.
 • Tilsynsnotat efter hvert tilsyn med beskrivelse og billeder af registrerede fejl og mangler.
 • Sikring af, at alle ændringer og aftaler under udførelsen bliver korrekt aftalt i forhold til byggekontrakter.
 • Deltagelse ved opstartsmødet og afleveringsforretningen.
 • Gennemførelse af Kvalitetssikring.
 • Hjælp til at få ibrugtagningstilladelse, hvis byggeriet kræver byggetilladelse.
 • I får en byggerådgiver, som varetager netop dine interesser, og som er opdateret med den seneste viden inden for byggeri mht. byggeteknik og byggelove.
 • En sikkerhed for, at alt bliver udført korrekt iht. byggekontrakter (tegninger, beskrivelser, ingeniørprojekt o.l.).
 • Statistikker viser, at de fleste fejl og mangler i dansk byggeri sker i private byggerier
 • I har en sparringspartner, som løbende kan rådgive Jer og sikre, at projektet bliver som aftalt.
 • Jeres byggerådgiver kan tage dialogen for Jer, hvis der opstår ubehagelige uenigheder mellem dig og byggefirmaet, så I hele tiden bevarer den gode tone med byggefirmaet.
 • Jeres byggerådgiver kan hjælpe Jer, hvis der f.eks. opstår forsinkelser, fejl og mangler.
 • Jeres rådgiver sikrer, at I ikke betaler for arbejde, der ikke er udført eller er udført forkert.
 • Når der er professionel byggekontrol under byggeriet, så gør byggefirmaet sig ofte lidt mere umage.

BYGGELEDELSE

AR-CO anser byggeledelse som et helt særligt rådgivningsområde, der kræver både byggeteknisk viden og overblik over byggeprocesser. En sikker styring er for os helt afgørende, så kvaliteten af et gennemarbejdet projektmateriale ikke ender i et dårligt udført byggeri. Vores tilgang som byggeleder er pragmatisk og løsningsorienteret, og vi har et afklaret forhold til det høje stressniveau og de konflikter, der kan være forbundet med byggepladser.

 • Koordinering af fagentrepriser
 • Kvalitetssikring
 • Afholdelse og styring af byggemøder
 • Afholdelse af licitation
 • Overordnet økonomistyring
 • Byggepladsstyring
 • Styring af tidsplan
 • Afleveringsforretning, herunder mangelafhjælpning
 • Hjælp med at løse tvister

AR-CO KAN FORØGE VÆRDIEN AF DIT HUS MED GODE IDEER OG LØSNINGER

AR-CO´s erfaring er, at der kan spares mange penge, hvis beslutninger og ændringer bliver foretaget tidligt i et byggeprojekt ud fra et idemøde med os. Jo tidligere i byggefasen beslutningerne bliver taget, jo mere sandsynligt er det, at byggeriet bliver vellykket og en god oplevelse.

Kontakt AR-CO nu!