Denne fase kaldes jf. ydelsesbeskrivelsen for dispositionsforslag og projektforslag. Fasen har til hensigt slutteligt at danne et beslutningsgrundlag for bygherre hvor design, økonomi og tid er belyst. For at kunne udarbejde et dispositionsforslag og projektforslag skal der foreligge et oplæg eller byggeprogram fra bygherre.
Aftal et møde med AR-CO og få Jeres ideer realiseret til en tegning tidligt i byggeprojektet.

HVAD INDEHOLDER MØDET

Den rigtige beslutning
Hjælp til dig med at træffe de rigtige beslutninger og prioritere Jeres behov

Realisering
Information om, hvordan du bedst kan realisere dit byggeprojekt

Sparring
En kreativ og professionel sparring vedrørende Jeres ideer mht. arkitektur, byggeteknik og lovlighed

Byggetilladelse
Sikring for, at dit byggeprojekt er lovligt, og om det kræver en byggetilladelse

Idé
Forslag til andre gode ideer og løsninger ud over Jeres egne

Skitsering
Håndtegnede skitser, der udarbejdes på mødet på baggrund af jeres behov og ønsker

En af AR-CO´s vigtigste opgaver er at lytte til Jeres idéer og bidrage med dialog, overblik og sans for detaljerne, når den helt rigtige løsning skal findes. AR-CO´s erfaring er, at der kan spares mange penge, hvis beslutninger og ændringer bliver foretaget tidligt i et byggeprojekt ud fra et idemøde med os. Jo tidligere i byggefasen beslutningerne bliver taget, jo mere sandsynligt er det, at byggeriet bliver vellykket og en god oplevelse.


AR-CO KAN FORØGE VÆRDIEN AF DIT HUS MED GODE IDEER OG LØSNINGER

AR-CO´s erfaring er, at der kan spares mange penge, hvis beslutninger og ændringer bliver foretaget tidligt i et byggeprojekt ud fra et idemøde med os. Jo tidligere i byggefasen beslutningerne bliver taget, jo mere sandsynligt er det, at byggeriet bliver vellykket og en god oplevelse.

Kontakt AR-CO nu!


AR-CO KAN FORØGE VÆRDIEN AF DIT HUS MED GODE IDEER OG LØSNINGER

 • I får rådgivning og planlægning tidligt i byggeprojektet, som er med til at sikre et vellykket byggeprojekt
 • Jo tidligere i byggeprojektet du afklarer dit projekt, jo større chance er der for, at der ikke kommer dyre ændringer og ekstra regninger
 • I kan meget tidligt i byggeprojektet finde ud af, hvilken løsning I ønsker
 • Tidligt i byggeprojektet får I overblik over byggeprojektet – bl.a. økonomisk ramme og tidsplan
 • Et idemøde med AR-CO og et økonomisk skøn kan hjælpe Jer med at få finansieringen på plads
 • Med et idemøde med AR-CO kan I få en forhåndsgodkendelse til en byggetilladelse fra kommunen

HVORDAN KAN I EVT. FORBEREDE JER TIL MØDET – OVERVEJ FØLGENDE

 • Hvordan er de økonomiske rammer og tidshorisonten
 • Kopi af eksisterende tegninger af huset
 • Er der nogen regler iht. lokalplanen eller servitutter, som kan påvirke projektet
 • Hvilke ønsker har I til funktion og arkitektur
 • Hav tegninger, skitser og billeder af det, I godt kunne tænke jer, klar