AR-CO har tegnet Professionel Rådgiver-ansvarsforsikring i forsikringsselskabet TRYG

Police nr. 670 9.532.120.760

Personskade dækning kr. 12.500.000,- Tingskadedækning kr. 2.500.000,-

Rådgiveransvarsforsikringen dækker en bygherres evt. økonomiske tab i forbindelse med rådgivningsopgaver, og er således med til at sikre alle AR-CO´s Klienter & Bygherrer, fordi de er dækket mod økonomiske tab, hvis der imod forventning sker fejl under rådgivningsopgaver.